Köp och leveransvillkor

Innehåll

Betalningssätt

Vi erbjuder faktura, delbetalning, konto samt kortbetalningar.

Faktura, delbetalning och konto erbjuder vi samarbete med Svea ekonomi. Vid köptillfället görs en sedvanlig kreditbedömning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få hem en kopia av kreditupplysningen per post. Fullständiga villkor för faktura, delbetalning och konto ser du i kassan innan du genomför köpet men här är även länkar till, Svea ekonomis kreditvillkor samt Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation.

 

Faktura för privatpersoner

Fakturan skickas till dig per e-post

Vi erbjuder en 14 dagars faktura (0 kr i administrationsavgift) samt en 30 dagars faktura (f.n. 29 kr i administrationsavgift). Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr.

Du kan välja att betala hela fakturabeloppet på en gång eller senare ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar, då läggs ditt köp över på ett Konto. Det lägsta beloppet att delbetala står angivet på fakturan. Mer information om Konto nedan samt i de fullständiga villkoren.

Betala i din egen takt

Kontobesked skickas per e-post i mitten på varje månad, med en aviseringsavgift på f.n. 29kr. Med delbetalning ges möjlighet att betala i egen takt i upp till 36 månader.

Räntefri delbetalning

Vi erbjuder räntefri delbetalning på 3/6/12 månader.

Delbetalning 4 månader med en uppläggningsavgift: 95 kr och aviseringsavgift på f.n. 29 kr.

Delbetalning 6 månader med en uppläggningsavgift på 195 kr och aviseringsavgift på f.n. 29kr.

Delbetalning på 12 månader med en uppläggningsavgift på 295 kr och en aviseringsavgift på f.n. 29kr.

Företagsfaktura

Fakturan levereras via e-post. 30 dagars kredit, fakturaavgift 49 kr.

Uthämtning i butik

Du kan välja att hämta din order i någon av vår butik i Eskilstuna. Vid upphämtning i butik måste kund senast 1 vardag meddela butiken om upphämtningen. När varan har kommit till butiken kommer du som kund att meddelas via mail alt via sms. Påminnelser kommer att skickas om inte ordern hämtas ut.

Vid köp via vår hemsida. Om du inte som kund inte hämtat ut din order från butiken inom 20 dagar (om inget annat har avtalats med säljare), så kommer en hanteringsavgift på 300 kr att tas ut vid avbokning/retur. 

Leverans - Villkor vid hemleverans (Eskilstuna)

Vid mottagande ska varorna inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om några skador syns på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan du som mottagare kvitterar fraktsedeln åt transportören. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs. Detta för att kunna bli ersatt för fraktskada som upptäcks när varorna av emballeras. Om reklamation inte mottagits inom denna tid anses du ha godtagit det skick som varan mottagits i. Växthuset Home & Design följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. 

Växthuset Home & Design står för returkostnaden vid reklamation om produkten blivit reklamerad tre gånger utan att Växthuset Home & Design har kunnat tillgodose kunden en fullgod produkt. Vi ber dig att kontakta oss omedelbart för att handläggningen skall kunna ske snarast möjligt. Om du som kund ej är hemma och/eller ej är kontaktbar vid överenskommen tid för leverans, så kommer du att bli debiterad den faktiska kostnaden för den eventuella extra leveransen samt tillhörande avgifter. Om du dock själv hämtar din order på det lager där ordern står, så tillkommer inte några kostnader eller avgifter. 

Tänk på att det är kundens ansvar att dina varor går in i villan eller uppför trapporna i trapphuset där du bor. Det går inte att lämna tillbaka varor som inte kommer in eller inte får plats. 

Vid inbärning förbehåller sig Växthuset Home & Design rättan att friskriva sig från skador av fastigheten vid inbärning i samband med trånga passager och trappor.

Om du ska få leverans till en ö utan bro med bilväg reserverar Växthuset Home & Design sig rättan att ta en extra avgift om 400kr för leverans. Leveranstiden kan även bli längre vid dessa tillfällen


Leverans till övriga Sverige

Gratis frakt på alla ordrar över 5000kr. Större varor levereras till tomtgräns medans mindre levereras till närmaste utlämningsställe. * Ordrar under 5000kr kostar 79kr till 495 kr i frakt (ej inbärning). Större varor levereras till tomtgräns medans mindre levereras till närmaste DHL ombud. Vid byte av leveransadress förbehåller sig Växthuset Home & Design rätten att ta ut en serviceavgift om 250kr som täcker våra kostnader för ändringen. En avgift på 495 kr tillkommer om inte kund kan ta emot leverans vid överenskommen tid. Vid retur av icke uthämtade eller levererade varor tar vi ut en returkostnad motsvarande vår speditörs returkostnad, dock minimum 495 kr. 

Leverans sker av DHL och sker på vardagar under dagtid. Ibland går det att lösa kvällsfrakt men då mot pristillägg.

* = Observera att vid leveranser till mindre öar har fraktbolaget inte möjlighet att leverera till tomtgräns utan antingen till kaj på fastland eller till kaj på ön. Det sistnämnda går endast i vissa fall och då endast efter att du som kund skrivit på fullmakt för överlämning av varan till annan speditör (dvs båtbolaget) i samband med tidbokning för leveransen. Speditören kontaktar dig med den information du behöver. 

Efter att du blivit kontaktad av fraktbolaget måste hemleverans ske inom 5 arbetsdagar. Om detta överstigs förbehåller sig Växthuset home & design rättighet att fakturera eventuella tilläggskostnader vi får t.ex lagerhyra hos speditören.


Fraktskador

Vid mottagande ska varorna inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om några skador syns på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan du som mottagare skriver under fraktsedeln åt transportören. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs. Detta för att kunna bli ersatt för fraktskada som upptäcks när varorna av emballeras. Du ska även reklamera fraktskadan till Växthuset home & design inom 4 dagar HÄR.Växthuset home & design följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Detta gäller både hemleverans samt hämtning i butik eller postombud.

Leveranstide

Vi har 4 olika leveranstider som framförallt är organiserade per grupp. Produktens leveranstid visas i den korta beskrivningen under titeln.

  • 2-3 dagar. Gäller framförallt för mindre paket.
  • 2-3 veckor. Gäller medelstora paket.
  • 8-10 veckor. Gäller för stora paket. 

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument för enskilt bruk. Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen (KKL SFS 1990:932)

 

1. Varans överlämnande

Varan överlämnas i enlighet med de leveransvillkor nedan. Om kunden inte hämtar varan enligt överenskommelse eller vid leverans till honom inte tar emot varan på avtalad tid skall han ersätta säljarens tilläggskostnader.

 2. Ansvar för varan

Ansvaret för varan övergår till kunden när varan har överlämnats.

 3. Undersökning av varan

Köparen är skyldig att vid mottagandet av varan undersöka om varan har synliga skador. Anmärkning om synlig skada ska göras omedelbart vid godsets mottagande och antecknas i transporthandlingen eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av chaufför eller avlämnare och handling eller anteckning i handdator om skada, ska fotas av dig som kund. Detta för att verifiera att skada har noterats. Det är vidare upp till köparen att kontrollera och verifiera att de varor som mottages i butik eller vid leverans är de som beställts.

Dold skada ska anmälas till Växthuset Home & Design snarast, dock senast 3 dagar efter mottagandet.

 4. Fel på varan

Växthuset Home & Design ansvarar för att varan är felfri när den levereras. Utöver ansvaret för fel enligt konsumentköplagen svarar säljaren för fabrikationsfel som finns vid leverans eller som visat sig efter leveransen och som reklamerats senast 12 månader därefter. Garantin omfattar inte detaljer av förbrukningskaraktär eller normalt underhåll. Garantin omfattar inte heller ansvar för skador som har uppkommit efter köpet, om Växthuset home & Design gör sannolikt att skadan beror på försummad eller felaktig hantering.

 5. Reklamation

Om kunden åberopar att varan är felaktig skall han inom skälig tid från det att han upptäckt eller borde upptäckt felet informera Växthuset Home & Design. Växthuset Home & Design följer allmänna reklamationsnämndens villkor. Reklamationer ska alltid anmälas via formuläret www.vaxthusethomedesign.se/customer-service och innehålla bilder på felaktigheten för att säljaren ska kunna etablera ärendet. Växthuset Home & Design återkopplar till er i ärendet inom fem vardagar. Konsumenten har tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen dock är efter 6 månader är det upp till konsumenten att påvisa att det är reklamation av fabrikationsfel och inte att kund själv har gjort åverkan.

 6. Avhjälpning av fel eller omleverans

Växthuset Home & Design åtar sig att avhjälpa produktfel som Växthuset Home & Design ansvarar för. Undantaget om avhjälpandet innebär oskälig kostnad för Växthuset Home & Design. Kunden har rätt att få felet avhjälpt genom reparation eller leverans av felfri vara. Vid bedömningen av sättet för avhjälpande skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde produkten skulle haft om den varit felfri.

 7. Konsumentens medverkan vid avhjälpande av fel

Kunden är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna in varan i butik och att efter reparationen hämta varan eller vid reparationen i bostaden hålla varan tillgänglig på överenskommen tid. Om kunden försummar att hålla varan tillgänglig enligt överenskommelse kommer Växthuset Home & Design att debitera transport till nästa tillfälle kunden och Växthuset Home & Design kommer överens om att felet kan avhjälpas.

 8. Konsumentens avbeställningsrätt

Intill dess att varan avlämnats har konsumenten rätt att avbeställa varan mot en ersättning om upp till 80% av produktens värde till säljaren. Företag har ingen avbeställningsrätt. Vid avbeställning fakturerar säljaren köparen de kostnader som uppkommit i samband med beställningen.

 9. Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas i tingsrätt.

 10. Äganderättsförbehåll

Samtliga varor säljs med äganderättsförbehåll. Det innebär att varan tillhör säljaren till full likvid erlagts.

 11. Försäljning till minderåriga

Växthuset Home & Design ingår inga avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.